Edytor tekstu - porady

Prace zaliczeniowe w edytorze tekstu

Licencjaty to prace, co do jakich obowiązują pewne wymogi formalne. Chodzi tu głównie o sposób sformatowania takiej działania w edytorze tekstów, na jakim pracujemy. Chodzi o format liter, akapitów, marginesów, pomimo to także numerację stron, miejsce umieszczenia wykazu treści, wytyczne tyczące się tabelek oraz rysunków oraz podpisów do nich, pomimo to a przy tym oraz o sprawy związane z bibliografią oraz przypisami.

Wydaje się tegoż sporo, niemniej działalność z stosownym edytorem tekstów zasadniczo upraszcza zadanie. Jednym spośród tych rozwiązań są aplikacje Microsoft Word czy analogiczne urządzenie pakietu Office. W wypadku prac licencjackich czy odmiennych prac dyplomowych okazują się one być niezwykle pomocne.

Na licencjaty szkoły wyższe nakładają także wymóg stosowania precyzyjnej ilości stron - w bardzo wielu przypadkach wszystkie kwestie formalne tyczące się stylu i ostatecznego kształtu pracy podsumowującej studia dyplomowe są podawane na witrynach online akademii ewentualnie wiszą w gablotach przed dziekanatami. Praca licencjacka nie ma być bowiem ani za długa, ani za krótka - ma być „w sam raz”, czyli w bardzo wielu przypadkach na kilkadziesiąt stron.

Przypisy, źródła, bibliografia

Przy kreowaniu prac licencjackich mamy opcję korzystać z wtórych surowców, pamiętać powinno się tymczasem, żeby na każdym kroku pod koniec aktywności w przypisach bibliograficznych podawać dokładne informacje źródła bądź fragmentu źródła, z którego korzystamy. W innym wypadku mamy sposobność zostać posądzeni o skopiowanie, przypisując sobie cudze wiadomości za własne.

Wracając za to do edytorów tekstu, godzi się zaznajomić się z kanonami ich eksploatacji przed przystąpieniem do pisania jakiejś poważnej artykułów naukowej. Mają w ofercie one całkiem praktyczne samouczki i instrumenty pomocy w sytuacji dowolnych problemów z obsługą programu. Otwórzmy przeto jakiś próbny dokument i korzystajmy z nich. Pozwólmy im się nawigować!